Saturday, December 6, 2008

About us

இவ் இணையத்தளமானது , இங்கே கல்வி கற்ற மாணவர்களினால் ஆரம்பிக்க பட்டு , தற்போது எமது பாடசாலையில்  கல்வி கற்கும் ஆசிரியர்கள் ,மாணவர்கள்  உதவியுடன் . இதை செய்து வருகிறோம் ,     எமக்கு பாடசாலையில் இடம்பெறும் நிகழ்வுகளை அனுப்புமாறு அன்புடன் கேட்டு கொள்கிறோம் .

தொடர்புகளுக்கு - mail@thambiluvil.info


Admin -
R.Sayanolipavan
 
Thambiluvil National College- Srilanka © 2011 Thirukkovi.com & Thambiluvil.info. Designed by Thambiluvil.info

Contact us - mail@thambiluvil.info