Sunday, June 7, 2009

தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய மாணவர்கள் ஆலய தரிசனம் .


மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வெள்ளிக்கிழமை அன்று தம்பிலுவில் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத்தை வழிபட சென்றிருந்தனர் .
இதன் போது விஷேட பஜனை , பூஜை என்பன இடம் பெற்றன
 
Thambiluvil National College- Srilanka © 2011 Thirukkovi.com & Thambiluvil.info. Designed by Thambiluvil.info

Contact us - mail@thambiluvil.info