Wednesday, November 17, 2010

Interhouse Sportsmeet

கடந்த பங்குனி மாதம் 5ம் திகதி எமது பாடசாலையில் வருடாந்த இல்ல விளையாட்டுப் போட்டி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து விளையாட்டு வீர,வீராங்கனைகளுக்கு பரிசில்களை வழங்கி கௌரவித்தார்
 
Thambiluvil National College- Srilanka © 2011 Thirukkovi.com & Thambiluvil.info. Designed by Thambiluvil.info

Contact us - mail@thambiluvil.info